Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) STAR Cosmetics d.o.o, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.cocochocokeratin.rs 

O B A V E Š T A V A

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.cocochocokeratin.rs  obavlja u okviru registrovane delatnosti, šifra 4645,
 • adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@cocochocokeratin.rs 
 • da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.cocochocokeratin.rs
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.cocochocokeratin.rs  smatra prodajom na daljinu i poručivanjem robe se smatra da ste prihvatili i potpisali Ugovor o prodaji na daljinu.
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.cocochocokeratin.rs  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Opisu na stranici o proizvodu
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;
 • da je usluga isporuke robe takođe istaknuta uz svaki artikal.
 • kupljenu robu isporučujemo u roku od 7 dana putem kurirske službe
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.cocochocokeratin.rs 
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.cocochocokeratin.rs  može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i uplatom na račun
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster Pošaljite Porudžbinu  preuzima obavezu plaćanja naručene robe
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano u delu Opis na stranici proizvoda
 • da je sajt www.cocochocokeratin.rs  dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.cocochocokeratin.rs 
 • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana i to popunjavanjem Izjave o odustanku od ugovora i slanjem iste na mejl info@cocochocokeratin.rs
 • da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana i to popunjavanjem Izjave o odustanku od ugovora i slanjem iste na mejl info@cocochocokeratin.rs
 • da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE